4.5/5

4.3 stjerner på Google

Strømpeforing i boligforeninger virksomheder

Vores autoriserede kloakmestre udfører strømpeforing af beskadigede kloakledninger

Strømpeforing

Peter Meyer A/S har mere end 20 års erfaring med strømpeforing af kloakledninger hos boligforeninger, virksomheder og private.

Kloakrenovation er ofte et omfattende projekt, hvor fortove, gulve og græsarealer omkring kloakledningerne graves op, og vandtilførslen skal lukkes i længere perioder. Det kan skabe store udfordringer for beboere i boligforeninger eller for virksomhedens daglige drift.

Strømpeforing gør det muligt at renovere kloakledninger uden opgravning. Det er en økonomisk og effektiv løsning med minimale gener og maksimal effekt.

Med strømpeforing renoverer vi beskadigede kloakker med en strømpe af epoxy, der skaber et nyt rør i den eksisterende kloak. Strømperne udvider og tilpasser sig, i takt med at rørenes dimensioner er større eller mindre. Vores strømper har en dokumenteret holdbarhed på op til 50 år og beskytter effektivt kloakledningen mod rotter og trærødder.

En strømpeforing kan gennemføres fra brønd til brønd eller i stikledninger, som går ind i bygninger, uden efterfølgende reetablering af overfladebelægninger. Det er det oplagte valg ved kloakledninger, der er ledt under bygninger eller under private haver.

Faldstammerenovering med strømpeforing

Peter Meyer A/S er autoriseret til at renovere og rense faldstammer i boligforeninger, virksomheder og institutioner.

8 ud af 10 faldstammer, som er mere end 50 år gamle, er i risiko for sammenfald. Mange faldstammer i boligforeninger og boliger fra 1970’erne og 1980’erne er lige nu ved at nå endt levetid. Rustsår er et typisk tegn, på at jeres faldstammer bør renoveres. Rusten kommer inde fra røret og trænger ud igennem malingen. Utætheder eller revner i faldstammerne i de enkelte lejligheder kan indikere større udfordringer med foreningens resterende faldstammer.

Boligforeninger kan spare cirka 30-40 procent ved renovering af faldstammer med strømpeforing, hvor det ikke er nødvendigt at bryde gulvene op og fraflytte lejlighederne i længere perioder. Samtidig skåner det miljøet, fordi de gamle faldstammer levetidsforlænges og ikke skal sendes til skrot.

Ved faldstammerenovering i boligforeninger skal vi have adgang til faldstammen fra top til bund – på loftet og i kælderniveau. Vi har også brug adgang til de enkelte lejligheder for at kunne tilgå stikledningerne til lejlighedernes toilet og bad. Det er et større koordineringsopgave, og vi har gode erfaringer med at samarbejde tæt med bolig- eller ejerforeningen i denne fase af renoveringsprojektet.

Når vi renoverer faldstammer i en lejlighed, kan beboerne ikke benytte lejlighedens toilet og bad i 2-3 dage. I stedet kan foreningen leje bad- og toiletvogne, som placeres i gården. Vi renoverer ofte toilet- og køkkenfaldstammer skiftevis for at sikre mindst muligt gene for beboerne. Med vores metode til faldstammerenovering har beboerne altid adgang til rent drikkevand.

Nedløbssystemer til opsamling af regnvand fra tage er ofte indmurede i skjulte facader uden på bygninger eller inde i bygningen. Hvis taget er fladt, kan nedløbssystemet opsamle regnvand, som transporteres inde i bygningen i skjulte rør eller i en bærende søjle, hvor de er indmuret. Manglende vedligehold eller skader på rørene kan resultere i vand ned langs facader og vægge. Det øger risikoen for fugtskader, råd og skimmelsvamp.

Peter Meyer A/S har stor erfaring med renovering af nedløbssystemer på facader og inde i bygninger. Som autoriseret kloakmester er vi medlem af brancheforeningen Danske Kloakmestre. Du er sikret gennem foreningens Garantiordning, hvis vores kloakarbejde imod forventning skulle være mangelfuldt.

Kontakt os på tlf. 5656 2038 for mere information om faldstammerenovering, eller udfyld kontaktformularen og bliv ringet op.

Indhent et tilbud