Strømpeforing i boligforeninger & virksomheder

Vores autoriserede kloakmestre udfører strømpeforing af beskadigede kloakledninger

Strømpeforing

Peter Meyer A/S har mere end 20 års erfaring med strømpeforing af kloakledninger hos boligforeninger, virksomheder og private.

Kloakrenovation er ofte et omfattende projekt, hvor fortove, gulve og græsarealer omkring kloakledningerne graves op, og vandtilførslen skal lukkes i længere perioder. Det kan skabe store udfordringer for beboere i boligforeninger eller for virksomhedens daglige drift.

Strømpeforing gør det muligt at renovere kloakledninger uden opgravning. Det er en økonomisk og effektiv løsning med minimale gener og maksimal effekt.

50 års dokumenteret holdbarhed

Med strømpeforing renoverer vi beskadigede kloakker med en strømpe af epoxy, der skaber et nyt rør i den eksisterende kloak. Strømperne udvider og tilpasser sig, i takt med at rørenes dimensioner er større eller mindre. Vores strømper har en dokumenteret holdbarhed på op til 50 år og beskytter effektivt kloakledningen mod rotter og trærødder.

En strømpeforing kan gennemføres fra brønd til brønd eller i stikledninger, som går ind i bygninger, uden efterfølgende reetablering af overfladebelægninger. Det er det oplagte valg ved kloakledninger, der er ledt under bygninger eller under private haver.

Fuld drift under hele renoveringen

Skal anlægget forblive i drift, mens kloakken renoveres? Ønsker jeres boligforening, at beboerne kan benytte bad og toilet under renoveringen? Det er nogle af de spørgsmål, som afklares i begyndelsen af renoveringsprojektet.

De fleste boligforeninger og virksomheder vil gerne opretholde almindelig drift af anlægget under renoveringen. Det kan stort set altid lade sig gøre med en overpumpeløsning, hvor spildevandet pumpes ud af bygningen. I betaler for pumpeløsningen, men undgår til gengæld gener for beboerne og udgifter til toilet- og badvogne.

Vælger I at lukke afløbet ned under renoveringen, skal I forvente udgifter til toilet- og badvogne og periodevis lukning af vaskefaciliteter. Vi laver altid en tidsplan over, hvornår vi lukker for de forskellige afløb, så der opstår mindst mulige gener for beboerne.

TV-inspektion og renoveringsplan

Vi har set eksempler på 50 år gamle ledninger, der står helt som nye, mens andre ledninger af samme alder kan være totalskadede. Et strømpeforingsprojekt begynder derfor typisk med en TV-inspektion, hvor vi fører et kamera ned i jeres kloaknet for at vurdere kloakkens tilstand.

Hvis vi skal lave TV-inspektion, spørger vi altid, om du har tegninger af jeres kloaknet. Vi bruger tegningerne til at prissætte projektet og lave et økonomisk overslag på en forundersøgelse og en renoveringsplan.

Har I ikke tegninger af kloaknettet, så hjælper vi gerne med at rekvirere dem, f.eks. via kommunen. I enkelte tilfælde eksisterer tegningerne ikke, og så kan optegning af kloaknettet være en del af forundersøgelsen.

Når I har accepteret tilbuddet, går der gerne 7-14 dage, inden vi sætter i gang. Vi udarbejder renoveringsrapporten, og så går der 7-14 dage igen, hvor vi udarbejder et renoveringsskema. Rapporten indeholder altid et indeks over skadernes kritikalitet og omfang på en skala fra 1-10.

Renoveringsplanen kan laves på flere måder ud fra jeres ønsker. Alt efter budget kan renoveringen tages i tempi, hvor vi udbedrer de mest kritiske skader først. Nogle har en renoveringsplan på tre år, mens andre har en plan på fem år

Kontakt os for et tilbud


  Boligforeningens forsikring

  Nogle boligforeninger har tegnet en forsikring, der kan have betydning for renoveringsprojektet. Der kan være skader på kloakken, forsikringen ikke dækker, og som medfører egenbetaling. Vi udarbejder derfor et renoveringsskema med priser fordelt på hver strækning af ledningsrenoveringen. Forsikringen dækker typisk noget af strækningen, mens det i nogle tilfælde kræver egenbetaling, hvis I gerne vil renovere hele strækningen.

  Boligforeningens forsikring dækker ofte skader i klasse 3 og klasse 4, herunder utætheder ved forskudte rørsamlinger og rørbrud. Langt de fleste skader sker i samlinger og i forbindelse med rotter, som gnaver sig gennem ledninger og rør. Når rørene i jeres boligejendom eller virksomhed er mere end 30 år gamle, er der større risiko for skader. Jo ældre rørene er, jo større er skaderne ofte. Derfor er det en god investering at renovere kloakken, inden skaden opstår.

  Forebyg skader på kloakledninger

  Hvis jeres boligforening gerne vil forebygge kloakskader, er der nogle tegn, I kan holde øje med. Der kan være skader på kloakken, hvis I oplever tilbagevendende problemer med rotter, eller kloakledninger, der bliver ved med at stoppe til. Rørenes alder skal også tages i betragtning.

  Det er altid godt at være på forkant, for kloakskader kan være lumske og svære at opdage, før det er for sent. Derfor er det en god investering at få lavet en forundersøgelse, så I får overblik over tilstanden og kan planlægge renovering i fremtiden. I sænker risikoen for pludseligt opståede skader på kloakken og kan sætte penge af i budgettet.

  Oversete skader under jorden kan koste dyrt

  Selvom jeres kloak kan renoveres med strømpeforing nu, er det ikke sikkert, at det er muligt om 3-4 år. Skaderne kan være så omfattende, at den eneste mulighed er opgravning af kloakken, og det er både dyrt og besværligt for beboerne i jeres boligforening eller medarbejderne i virksomheden. Som en tommelfingerregel sparer I 25-35 procent på renovering med strømpeforing i forhold til renovering med opgravning og nyinstallation af kloakken. Prisen på et strømpeforingsprojekt afhænger af dimensioner og placering af rørene. Vi udfører også foring af store dimensioner.

  Bliv beskyttet mod skybrud og rotter

  Peter Meyer A/S har gennemført utallige renoveringer med strømpeforing hos boligforeninger og i erhvervsejendomme.

  Renovering med strømpeforing indebærer, at vi skiller kloakken ad, herunder også faldstammer og brønde. I mange tilfælde er det relevant at kigge på andre dele af kloakken, når vi alligevel er i gang med at renovere. Vi undersøger for eksempel gerne foreningens gamle gulvafløb i kælderen, som måske ikke benyttes mere. Det kan med fordel nedlægges, så vi forebygger rotter.

  Det kan også indebære installation af højvandssikring ved guldafløb i kælderen for at beskytte mod skybrud. Prisforskellen er marginal, hvis jeres boligforening ønsker at installere et guldafløb med højvandslukke. Det sikrer ejendommen mod skybrud og oversvømmelser i kælderniveau.

  Når vi renoverer med overpumpning, hvor spildevandet pumpes op, tilbyder vi som tillægsydelse at skifte renseklapper og sætte rottespærrer på faldstammerne.

  Kontakt os på tlf. 5656 2038 for mere information om kloakrenovering med strømpeforing, eller udfyld kontaktformularen og bliv ringet op.