4.5/5

4.3 stjerner pĂĄ Google

Kontrolordning for ledningsrenovering

Vi er certificeret under No-Dig kontrolordningen

Vi samarbejder bl.a. med

Opdag skader pĂĄ kloakken med TV-inspektion

Rørføringen i jeres boligforening eller virksomhed kan variere meget. Nogle gange er de ført under bygningen, andre gange udenom bygningen. Det er ikke muligt at bedømme på forhånd, men det kan vi fastlægge ved en forundersøgelse med TV-inspektion.

En TV-inspektion indebærer, at vi fører et kamera ned i jeres kloaknet. Vi følger kameraets optagelser live, så vi løbende kan opdage skader og få overblik over tilstanden på kloakrør og kloakledninger. Under TV-inspektionen spuler vi rørene, så vi kan se alle de skader eller brud, der måtte være.

Ud fra TV-inspektionen vurderer vi omfanget af skader på kloakledningerne. I nogle tilfælde er kloakledningerne for beskadigede til renovation med strømpeforing. Hvis det er tilfældet, skal ledningerne graves op.

Strømpeforing

Peter Meyer A/S er tilsluttet NO DIG – Kontrolordning for ledningsrenovering.

Kontrolordningen er din garanti for, at vores produktionsapparat, kvalitetssikring og kontrolforanstaltninger overholder kravene til opgravningsfri ledningsrenovering med strømpeforing.

Opgravningsfri renovering med strømpeforing er både billigere og mindre omfattende end udskiftning af de beskadigede kloakledninger. 

Vi har dokumentation for, at vores strømpeforingsmetode er gennemtestet, og at strømperne har en holdbarhed på op til 50 år.

Vi har et internt kvalitetsstyringssystem, som indebærer, at vi løbende foretager tests af vores installationer med strømpeforing.

Kontrolordningen står for den eksterne kvalitetskontrol, og de har nedsat et uafhængigt kontroludvalg bestående af bygherrer, rådgivere, entreprenører og repræsentanter fra Teknologisk Institut.

To gange om året foretager kontroludvalget kontrolbesøg på vores kontor og ude på en igangværende installation. De holder blandt andet øje med, om vi leverer det, vi lover, og om installationerne lever op til kontrolordningens krav.

Peter Meyer A/S er desuden certificeret af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK), Byggeriets Kvalitetskontrol og Danske Kloakmestre, som er en brancheforening for autoriserede kloakmestre.

Indhent et tilbud