4.5/5

4.6 stjerner på Google

Smakkegårdsvej

Kloakrenovering til tiden

Under renoveringsarbejdet af kloaksystemet i Ibstrupparken III i Gentofte, var Peter Meyer A/S gode til at overholde tidsplanen.

Peter Meyer A/S’ kloakrenovering i ejerforeningen Ibstrupparken III i Gentofte omfattede udskiftning af tagbrønde, renovering af 1 meter-brønde, udskiftning af renseklapper på faldstammer og strømpeforing af hovedkloaksystemet.

Det Arne Jacobsen-tegnede Ibstrupparken III er fordelt på ti boligblokke, hvor Peter Meyer A/S renoverede en blok ad gangen. Det tog cirka 3 uger per blok med en uges overlap til den næste.

»Peter Meyer A/S havde et fast team, der udførte arbejdet, og det var absolut en stor fordel. Kommunikationen blev også lettere, fordi man hele tiden vidste, hvem der var ansvarlig. Så jeg havde et ganske udmærket samarbejde med Peter Meyer A/S,« fortæller Poul Wammen, bestyrelsesmedlem i Ibstrupparken III og kontaktperson i forbindelse med renoveringen.

»Jeg synes, at Peter Meyer A/S var løsningsorienterede, og hvis der skulle ændres på nogle praktiske ting, var de meget lydhøre. Vi fandt altid en løsning i fælles- skab, som begge parter kunne leve med,« siger han.

Også den feedback, bestyrelsen har fået fra beboerne, var absolut positiv:

»Vi har faktisk ikke fået nogen klager. Har der været lidt brok, blev det løst relativt hurtigt. Så overordnet set er det gået rigtig godt i forhold til beboerne,« fortæller Poul Wammen, der selv er bygningsingeniør.

Tidsplanen blev overholdt
Der var en tidsplan med i tilbuddet fra Peter Meyer A/S, og den blev fulgt fuldstændig.

»Der var ikke nogen forsinkelser, så arbejdet blev afsluttet til tiden. De enkelte boligblokke blev også løbende klar til den aftalte tid,« siger Poul Wammen.

Der var nogle usikkerheder om kloakkens tilstand i udbuddet, som ikke kunne afdækkes, inden arbejdet gik i gang.

»Da vores kloaksystem var dårligere end antaget, endte prisen cirka 10 % højere end tilbudsprisen, fordi det medførte noget ekstraarbejde,« fortæller Poul Wammen.

Efterhånden som arbejdet blev udført foretog Peter Meyer A/S løbende TV-inspektioner og kvalitetssikring af renoveringsarbejdet.

Beboerne kunne desuden bruge deres toiletter under hele arbejdet, der i alt tog 20 uger.

Kloakrenovering for Ibstrupparken III, Gentofte

Indhent et tilbud