Komplet kloakrenovering af 252 boliger

Skovparken i Køge har fået renoveret sine kloakker samt spilde- og regnvandsafløb og har på den måde fremtidssikret de 252 boliger mod klimaskabte oversvømmelser. Kloakkernes forventede levetid er nu mindst 50 år.

252 boliger i Skovparken i Køge har fået udført en komplet kloakrenovering af Peter Meyer A/S. Det store projekt omfatter både spilde- og regnvandsafledning, der løber i to separate systemer.

Der er foretaget udskiftning af ødelagte kloakrør og genopretning af rør med lunker. Kloakrør er indvendigt blevet tætnet med strømpeforing. Ødelagte brønde er blevet repareret. Hertil kommer etablering af rottespærrer og højvandssikring af kælderafløb.

Den store renoveringsopgave blev udført over et halvt år – nærmest uden gener for Skovparkens beboere.

»Peter Meyer A/S har udført arbejdet superprofessionelt hele vejen igennem. Planlægning og kommunikation har været i top, og vi er nået i mål til tiden og som planlagt. Vi havde frygtet, at beboerne måske ikke

kunne benytte deres toilet-, bade- og køkkenfaciliteter, mens arbejdet stod på, men der har slet ikke været den slags udfordringer. Vi har kunnet bruge alle afløb og VVS-installationer som normalt gennem hele renoveringsforløbet,« siger Per Scriver, ejendomsmester i Skovparken.

Vi havde et 70 år gammelt, nedslidt kloaksystem, som vi nu har fået totalrenoveret og fremtidssikret. Vores forventning er mindst 50 års levetid på kloakinstallationerne.

Per Scriver, ejendomsmester i Skovparken.

Rådgivende ingeniør på kloakrenovationen i Skovparken har været EKAS, der har stået for udbudsopgaven og opfølgende kontrol og kvalitetssikring.

»Vi har haft et rigtig fint samarbejde med både Peter Meyer A/S og Skovparkens repræsentanter. Peter Meyer A/S har undervejs haft forslag til ekstra forbedringer, og det har medført, at vi er nået i mål med et rigtig godt resultat og en meget langtidsholdbar løsning,« siger ingeniør Jens Lauridsen, rådgiver hos EKAS.

Kvalitetssikring og dokumentation af det udførte arbejde følger Dansk Byggeris NO-DIG kontrolordning for ledningsrenovering.

»For bygherre er det en ekstra tryghed, når kloakmesteren er underlagt formelle krav som NO-DIG kontrolordningen. Det er med til at sikre kvalitet i det udførte arbejde og desuden den nødvendige dokumentation, hvis der mod forventning skulle opstå problemstillinger på bagkant,« siger Jens Lauridsen.

Kloakrenovering i Skovparken, Køge

  • Skovparken er en del af Køge almennyttige boligselskab og administreret af DAB
  • Skovparken består af 252 lejligheder – med 1-5 værelser
  • Byggeår: 1950
  • Budget for kloakrenovering:
    15 millioner kroner
  • Rådgiver: EKAS – rådgivende ingeniører
  • Kloakentreprise: Peter Meyer A/S
  • Arbejdet er udført efter Dansk Byggeris NO-DIG kontrolordning for ledningsrenovering

Vi er certificeret af

Åbningstider

Mandag 08:00-15:30
Tirsdag 08:00-15:30
Onsdag 08:00-15:30
Torsdag 08:00-15:30
Fredag 08:00-12:30

Kontakt

Telefon

56 56 20 38

Adresse

Peter Meyer A/S
Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
CVR: 25474139