4.5/5

4.3 stjerner på Google

Nymosehuse

Kloakrenovering med god kommunikation til beboerne

Under renoveringsarbejdet af kloaksystemet i Nymosehuse i Gentofte var Peter Meyer A/S gode til at kommunikere, for eksempel når det gjaldt varslinger til beboerne. Det fremhæver både bygherre og rådgiver.

Kloakrenoveringen i rækkehusbebyggelsen Nymosehuse i Gentofte blev foretaget i en stor samlet etape, hvor Peter Meyer A/S rundt regnet tog en række ad gangen.

»Peter Meyer A/S var gode til at færdiggøre arbejdet efterhånden, som de kom frem i rækkerne,« siger Bøje Hansen, der er driftschef i DAB Gentofte Almennyttige Boligselskab og bygherre på projektet.

»Selve projektledelsen var god forstået på den måde, at den var forudseende i forhold til renoveringens frem- drift,« supplerer VVS-ingeniør Max Andresen fra rådgiver Torkil Laursen A/S.

Renoveringsarbejdet blev udført med strømpeforinger og kun lidt opgravning af kloakbrønde. Kloakrenoveringen blev desuden suppleret med en yderligere sikring mod fremtidige skybrud ved montering af ekstra højvandslukkere.

Fokus på løsninger
Peter Meyer A/S var løsningsorienterede under hele projektet, fremhæver Max Andresen.

»Nogle gange har jeg haft projekter, der var mere problemskabende end løsningsorienterede. Med Peter Meyer A/S blev udfordringerne løst relativt hurtigt og under hensyntagen til beboernes velbefindende,« siger han.

Selve planlægningen af arbejdet forløb ifølge både bygherre og rådgiver fint, og de fremhæver begge, at Peter Meyer A/S var gode til at varsle beboerne undervejs.

»Det blev taget hensyn til beboerne under renoveringsarbejdet, og der var en god kommunikation mellem håndværkerne og beboerne,« siger Max Andresen. Og Bøje Hansen uddyber:

»Der har kun været ganske få klager, hvilket hænger godt sammen med god planlægning. Peter Meyer A/S har været gode til at varsle og foretage dokumentation, det vil sige at få fremsendt varslingerne. De har også været gode til nøglehåndteringen; at få låst ned for boligerne hver dag – det burde være naturligt, men det lykkes ikke altid for andre. Peter Meyer A/S har også været reelle og ærlige om deres ekstraarbejder, så vi har generelt været tilfredse med vores samarbejde.«

Kun korte afbrydelser
Det var en betingelse i udbuddet, at der kun måtte være korte afbrydelser af kloakforsyningen, så beboerne kunne bruge deres sanitære installationer og køkkener under hele renoveringen. Det levede Peter Meyer A/S ifølge rådgiver op til. Der blev desuden taget hensyn til beboerne under renoveringsarbejdet ved at lægge pap og papir ude i kældrene, så generne blev minimeret mest muligt. Kloakrenoveringen blev afsluttet til aftalt tid og pris.

Kloakrenovering i Nymosehuse Gentofte

Indhent et tilbud