Vi løser kloakproblemer for boligforeninger

Vi udfører autoriseret kloakarbejde for alle typer boligforeninger

Boligforeninger

Vi varetager løbende opgaver for boligforeninger. Til eksempel udfører vi Tv inspektion, kloakrenovering og rottesikring.
Boligforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber oplever generelt et stigende behov for renovering af deres kloakledningsnet.
Mange boligkomplekser har nået en alder, som bevirker, at kloaknettet er slidt efter mange års brug.

Peter Meyer A/S kan give dig et overblik over kloakkens tilstand, og eventuelt foretage kloakrenovering, når afløbsinstallationerne trænger til en kærlig hånd.
Vi udfører blandt andet TV inspektion af kloaksystemer og udarbejder en detaljeret vedligeholdelsesplan, der tager højde for tiltrængte reparationer. Vi har også stor erfaring med udbedring af forsikringsskader på eksisterende kloakanlæg.

Kontakt os for et tilbud