4.5/5

4.3 stjerner på Google

Nymosehuse

Forsikringsskade førte til samlet kloakrenovering

Efter en række omfattende forsikringsskader på kloakkerne besluttede KAB at gennemføre en totalrenovering af hele ledningsnettet i afdelingen Grøndalslund med 224 lejemål i Vanløse.

Boligselskabet KAB stod foran en planlagt renovering af alle vandinstallationerne i afdelingen Grøndalslund i Vanløse.

En forundersøgelse af kloakkernes tilstand viste imidlertid hurtigt, at store dele af nettet var i så dårlig stand, at der flere steder var brud og sammenfaldne ledninger. Den resterende del af kloaknettet var også i en kritisk tilstand i de mere end 60 år gamle ejendomme.

Skaderne var flere steder så omfattende, at der var tale om en forsikringssag.

»Når vi nu skulle i gang med at udbedre forsikringsskaderne, var det oplagt og mest økonomisk rentabelt at tænke renoveringen af det resterende ledningsnet ind som et sideløbende projekt. På den måde fik vi også opgraderet hele nettet på samme tid og fået en langtidsholdbar løsning,« siger Mick Verner Haar Jensen, projektleder fra KAB.

Peter Meyer A/S har repareret eller udskiftet de beskadigede rør, foretaget en strømpeforing af hele nettet, udskiftet tagbrønde og renoveret 1 meter- brøndene. Desuden er der etableret rottesikring på faldstammerne. Ud af det samlede budget på syv millioner kroner har forsikringsskaderne tegnet sig for cirka halvdelen af omkostningerne.

Renoveringsopgaven er udført over et halvt år – nærmest uden gener for afdelingens beboere.

»Der har været blandt andet overpumpning på alle opgaver, hvor det har kunnet lade sig gøre, så beboerne har kunnet anvende bad, toilet og køkken, mens renoveringen har stå- et på. Peter Meyer A/S har været en fantastisk og proaktiv samarbejdspartner og dygtig entreprenør,« siger Stefan Høyer Wedege fra Arkhus Bygningsrådgivning A/S, der har været rådgiver på opgaverne for såvel forsikringsselskabet Gjensidige og KAB.

Et af lejemålene i de seks boligblokke er en børnehave.

»Institutionen blev lukket ned på grund af COVID-19, og i den forbindelse var Peter Meyer A/S hurtig til at ændre i planerne og udføre opgaven, mens institutionen var lukket ned. Det sparede os for en masse ekstra arbejde med koordinering og planlægning. Generelt har Peter Meyer A/S været god til at kommunikere og varsle i god tid, så vi også fik varslet beboerne efter fristerne. På den måde har det været en rigtig god oplevelse for alle med rigtig god kommunikation,« siger Mick Verner Haar Jensen, der bliver bakket op af afdelingens driftleder Mogens Hansen:

»Hele projektet og processen har forløbet smertefrit, og beboerne har været positivt stemt hele vejen igennem. Medarbejderne hos Peter Meyer A/S stærkt medvirket til den gode dialog,« siger Mogens Hansen.

Kvalitetssikring og dokumentation af det udførte arbejde følger Dansk Byggeris NO-DIG kontrolordning for ledningsrenovering.

Kloakrenovering i Grøndalslund, Vanløse

Indhent et tilbud