FJERN KONDENSVAND MED VAKUUM OG REDUCER FREMTIDIGE OMKOSTNINGER

Få et uforpligtende tilbud på 56 56 20 38

PRINCIPPET I JETS™ VAKUUM SYSTEM:

VACUUMARATOR™ PUMP AF JETS™

1. Vacuumarator™-pumpen er hjertet i vores system og understøtter flere interceptortanke. Det genererer vakuum effektivt, men den bruger meget lidt energi.

ELEKTRONISK KONTROLLENHED

2. Kontinuerlig automatisk overvågning og styring af pumpe, ventiler og interceptortanke er indbygget. Dette gør systemet driftssikkert, med alarmsignaler der letter fejlfinding, service og vedligeholdelse.

INTERCEPTOR TANK

3. Jets™ interceptor tanke installeres under frysere og kø- leskabe til opsamling af kondensvand. Når vandstan- den når et bestemt punkt, udløser en niveauføler i tanken vakuumventilen i loftet, for at åbne.

VAKUUMVENTILER

4. Jets™ vakuumventiler i loftet åbnes af niveaufølere i interceptortanke. Ventilerne åbnes i nogle få sekunder, så vakuummet løfter kondensvand lodret op til loftet, hvor det kommer ind i hovedrøret.

VAKUUM PUMPNING

5. Flydende transport i vakuumrør er meget effektiv og fuldstændig uafhængig af tyngdekraften. Derfor an- vendes rør med lille diameter, hvor 32 mm og 50 mm er de mest almindelige.

TRANSPORTLOMMER

6. Transportlommer er installeret for at sikre jævn og sikker transport af kondensvand.

FJERN KONDENSVANDET

MED JETS™-SYSTEMER FÅR DU MULIGHED FOR TRANSPOR-TERE KONDENSVAND , UAFHÆNGIGT AF GULVAFLØB

Hvis du er vant til traditionel transport af kondensvand via gulvafløb, vil du opdage at Jets™ giver dig fleksibilitet ved at lede rørledninger opad, og dermed fjerne problemet med afstand til gulvafløb.
En elektronisk styreenhed overvåger systemet. Når vandstanden i interceptor tanken når det forudbestemte punkt, udløser niveaukontakten automatisk vakuumventilerne. Kondensvandet løftes derefter op til loftet via et vakuumrør.
Denne meget effektive proces tager kun et par sekunder.

UNIK FLEKSIBILITET

HVORFOR VÆLGER VAKUUM-SYSTEMER FOR AT FJERNE KONDENSVAND?

VAKUUM-SYSTEMER kan håndtere lange transportafstande uden problemer, selvom rørene installeres lodret. Du kan placere dine kølere og frysere hvor de passer bedst, uafhængigt af gulvafløb og rør. KONDENSVANDET løftes op og transporteres gennem VAKUUMRØR i loftet.
 

Systemet er let at udvi- de, hvis der skal installe- res flere køleskabe eller frysere.

Med elektriske ventiler og styre-enheder giver systemet dig også driftsikkerhed og nem overvågning.

Den unikke vacuumarator™-pumpe er meget pladsbesparende og behøver ikke placeres i nærheden af afløb.

Jets™ interceptor tanke bruges i stedet for gulv- afløb.

Hjertet i vores system

DEN FØRSTE VACUUMARATOR™-PUMPE, OPFUNDET OG FREM-STILLET AF JETS™ I 1989, VAR EN REVOLUTIONERENDE SANITETS-LØSNING. SIDEN DA HAR VI LØBENDE UDVIKLET OG RAFFINERET VORES TEKNOLOGI OG UDVIDET KAPACITETSOMRÅDET.

Den er fremstillet i Norge til ekstremt stramme tolerancer. Den bruger meget lidt energi ved overvågning og transport af væske via vakuum.
Vacuumarator™-pumpen er den mest kompakte og pålidelige vakuumgenerator til sanitetssystemer. Den er yderst effektiv til transport af enhverv form for væske under vakuum, herunder kondensvand.
Over 60.000 vacuumarator™-pumper fra Jets er i øjeblikket i drift over hele verden, og er blevet kendt for pålidelighed og upåklagelig kvalitet. De bruges i bred vifte af installationer, og nu også til transport af kondensvand fra køle- og fryseskabe.

Fordele

INGEN STØJ, STØV OG AFDÆKNING AF VARER

Jets™-systemer giver dig mulighed for at ombygge uden de negative konsekvenser, der normalt er forbundet med sådant arbejde.

INGEN DYRE OMKOSTNINGER VED RENOVERING

Jets™-systemer giver dig mulighed for at beholde bygningen intakt – herunder gulvene.

INGEN BEHOV FOR GULVAFLØ

Jets™-systemer giver dig mulighed for fleksibel kondensvandtransport uden at bekymre sig over afstand til gulvafløb.

MINDRE RISIKO FOR SLAM

Med Jets™ behøver du ikke bekymre dig om slam i afløbene.

Åbningstider

Mandag 08:00-15:30
Tirsdag 08:00-15:30
Onsdag 08:00-15:30
Torsdag 08:00-15:30
Fredag 08:00-12:30

Kontakt

Telefon

56 56 20 38

Adresse

Peter Meyer A/S
Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
CVR: 25474139