Peter Meyer A/S

Om Peter Meyer A/S

Læs mere om virksomheden og vores arbejde

privat_1_resized_3

Privat➟

forsikringsskader

Forsikringsskader➟

boligforeninger

Boligforeninger➟

raadgivning

Rådgivere➟

erhverv

Erhverv➟

Oplysningspligt til kunder

At ENTREPRENØR PETER MEYER A/S er databehandler og ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

At du er velkommen til at kontakte Niels Bredal - Telefon: 53748070 - Mail: nb@meyer-as.dk

At formålet med behandling af dine personoplysninger er at udføre kloakarbejde og kloakservice for private, erhverv og den offentlige sektor.

At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale.

At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er:

Almindelige personoplysninger som navn og kontaktdetaljer.

At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere: offentlige myndigheder, Skat, revisor og databehandlere.

At vores underdatabehandlere ikke er beliggende udenfor EU/EØS.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.

Du har ret til sletning. Vi sletter alle oplysninger 5 regnskabsår efter året for skadeshåndtering, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

STOR ERFARING INDENFOR BRANCHEN

Vi har mere end 20 års erfaring med kloakarbejde og kloakservice

EKSPERTER I STRØMPEFORING

Vi har gennem årene specialiseret os i strømpeforing af kloakker

ARBEJDE FOR PRIVATE OG ERHVERV

Vi udfører kloakarbejde for både private og erhverv

Vedligeholdelsesordning

I forbindelse med renovering af større kloaksystemer kan det være hensigtsmæssigt at få udfærdiget en vedligeholdelsesplan, der sørger for at kloakken efterses med jævne mellemrum, og sørger for at ledningsnettet fungerer optimalt.