Behandling af data kunder

Husk vi er specialister i strømpeforing Få et uforpligtende tilbud på 56 56 20 38

Oplysningspligt til kunder

Ring til os eller skriv til os
Oplysningspligt til kunder/hjemmeside
Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:
At ENTREPRENØR PETER MEYER A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
At du er velkommen til at kontakte Niels Bredal – Telefon: 53748070 – Mail: nb@meyer-as.dk
At formålet med behandling af dine personoplysninger er at udføre kloakarbejde og kloakservice for private, erhverv og den offentlige sektor.
At når du er henvist fra Scalepoint/dit forsikringsselskab er formålet med behandling af dine personoplysninger er at håndtere forsikringsskader. Oplysningerne fra Scalepoint vil ikke blive anvendt til markedsføring, medmindre der ligger et samtykke fra forsikringskunden herom.
At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale enten mellem os eller mellem dig og dit forsikringsselskab, AB18, og autorisations- og forældelseslovgivning.
At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er: Almindelige personoplysninger som navn og kontaktdetaljer.
At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere: offentlige myndigheder som skat, revisor og databehandlere.
At vores databehandlere ikke er beliggende udenfor EU/EØS.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du har indsigts- og rettelsesret,.
Du har ret til sletning. For erhvervskunder sletter vi alle oplysninger 5 regnskabsår efter ophør af kundeforholdet; for privatkunder sletter vi alle oplysninger 10 år regnskabsår efter ophør af kundeforholdet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
Du har ret til begrænsning af behandling.
Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet).
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk
N

STOR ERFARING INDENFOR BRANCHEN

Vi har mere end 20 års erfaring med kloakarbejde og kloakservice

N

EKSPERTER I STRØMPEFORING

Vi har gennem årene specialiseret os i strømpeforing af kloakker

N

ARBEJDE FOR PRIVATE OG ERHVERV

Vi udfører kloakarbejde for både private og erhverv

Vi er certificeret af

Åbningstider

Mandag 08:00-15:30
Tirsdag 08:00-15:30
Onsdag 08:00-15:30
Torsdag 08:00-15:30
Fredag 08:00-12:30

Kontakt

Telefon

56 56 20 38

Adresse

Peter Meyer A/S
Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
CVR: 25474139